Grundskola göteborg. Eleven och kunskapen i centrum

JENSEN grundskola Göteborg, Viktoriagatan 17, Gothenburg (2020)

Grundskola göteborg

Vi strävar efter att eleverna ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att de ska kunna ta sig vidare i livet, bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare. Skolkurator Johanna Humlehagen Tel: 0736-255653 E-post: Finns på skolan måndag, tisdag och onsdag förmiddag. Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge. Flexibel verksamhet för individanpassade lösningar. Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång.

Nächster

Kronhusparken

Grundskola göteborg

Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas tyvärr inte. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet. Utöver detta är det givetvis viktigt att man är villig att arbeta efter vårt koncept och efter de gemensamma metoder vi beslutat om. Vi står upp för det vi tror på och hittills har det givit mycket goda resultat. Vår utbildning är unik med ett regeringsuppdrag att redan från årskurs 4 utbilda nästa generations dansare. Enskild undervisning med utgångspunkt i varje elevs förmågor och behov. Behandlingen sker i samverkan med och på initiativ av socialtjänsten.

Nächster

Aspergers syndrom: grundskolor

Grundskola göteborg

Vi vill se till helheten — både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Får du inte ditt förstahandssökta alternativ på grund av platsbrist, behandlas ditt andrahandssökta alternativ tillsammans med andra vårdnadshavares förstahandssökta alternativ till den sökta skolan. Resursskola Skola med förstärkt elevhälsa och hög lärartäthet. Proven sker i små grupper framför en jury. Inrymd i större skola, vilket ger möjlighet till samarbete med övriga klasser. Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

Nächster

Skolor med individuellt anpassad utbildning

Grundskola göteborg

Vi köper ingen mark från kommuner utan tecknar hyresavtal med olika byggföretag som köper mark. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. During the Corona pandemic staff at schools are working incredibly hard to continue to provide education and keep schools open, as this is vital to society. Inför hösten 2020 öppnar vi nu upp för intag både på förskoleklass och ÅK 1. Vi är glada att det arbete vi gör tillsammans, personal och elever, får resultat! Upplev Göteborgs juligaste dansföreställning med sagolik scenografi, vackra kostymer och allt som hör den svenska julen till. Du kan söka skola utanför perioden 15 januari till 15 februari, om du till exempel flyttat eller vill byta skola. Bild 3: Bekämpa klimatförändringarna - eleverna fick göra filmer.

Nächster

Grundskola

Grundskola göteborg

Schools should have a calm environment where teachers can teach and students learn. Vi ser elever och vårdnadshavare som våra främsta uppdragsgivare. Vilka fantastiska tal och debatter! Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Utöver disciplin, trygghet och studiero har vi sedan något år även profilerat oss på högre tempo, fler läxor och fler prov. Meddela skolan att ditt barn ska sluta där. Med idrotten som verktyg optimerar du din kunskapsutveckling.

Nächster

Kronhusparken

Grundskola göteborg

Om du inte gör en ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet. Behöriga lärare 100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Bekräfta plats Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Ett pedagogiskt arbetssätt kombineras framgångsrikt med idrott i nära samarbete med elit- och breddidrottsföreningar genom det helt unika Prolympiakonceptet. Trivseln låg på 4,25 på en femgradig skala och den upplevda studieron på hela 98%! För att begränsa smittspridning av coronavirus ska: inga övriga elever eller lärare vistas i skollokalerna i Göteborg i samband med antagningen.

Nächster

Grundskola i Göteborg

Grundskola göteborg

That environment helps everyone to concentrate on their lessons. Genom att ha täta kunskapsuppföljningar och nära pedagogiska relationer med våra elever och en tät kontakt med dig som förälder, fångar vi upp de elever som är i behov av extra stöd och kan sporra dem som behöver mer utmaning för att utvecklas. Är du bortrest, eller av någon annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet. Bild 6: Hållbara städer och energi - här arbetar eleverna med livscykelanalys. Kontakta skolan för att veta mer. Om du ändrar dig efter att du bekräftat platsen och vill byta skola, ska du kontakta den skola som du vill byta till. Vi är så stolta över resultatet och arbetet som 8A gjorde under deras filmning! Bild 1 och 2: Ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet - eleverna gjorde bland annat bloggar.

Nächster

Om skolan

Grundskola göteborg

Anställningsform Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80-100% med start snarast dock senast den 10 augusti. Starkt jobbat även om det inte räckte ända till finalen i Malmö i år. Vi tror att eleverna kommer uppskatta aktiviteten, och den ligger helt i linje med vår satsning på mer kultur i skolan. Skolan strävar efter att vara det främsta valet för alla som vill nå sin fulla potential. Första steget, efter inskickad ansökan, i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester, Mint och Matrigma. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen, känna sitt självförtroende växa och utveckla sin nyfikenhet. Välkommen till Prolympia Västra Göteborg Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr.

Nächster