Stange legesenter. Frisørsenteret Stange AS

Stange Legesenter

Stange legesenter

For å reduserer faren for koronasmitte har Stange legesenter innført nye og strenge rutiner. Terskelen for å diskutere problemstillinger er lav, og det forventes at kandidaten tar kontakt ved eventuelle vanskelige problemstillinger under konsultasjonene. Her finnes også Frisklivssentral, Stange helsestasjon og Stangehjelpa som er tilbudet innenfor rus og psykisk helse til alle kommunens innbyggere. Trenger dere påfyll av produkter eller gavekort, send oss en pm så hjel. Konsultasjon på telefon uten video er selvfølgelig også mulig. Tre timer pr uke er avsatt til veiledning. Du trenger da ikke henvende deg til legekontoret.

Nächster

Stange Legesenter

Stange legesenter

Hedmarken interkommunale legevakt har åpningstid hverdager: 16. De er tilstede tirsdager, torsdager og mandager i partalls­uker. Det er ca 1 times kjøring til Gardermoen, 1 ½ times kjøring til Oslo. Kontakter meg så fort blodprøve svar er klare. Det samarbeides med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker Sør om legevakt.

Nächster

Frisørsenteret Stange AS

Stange legesenter

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. Lørdag, søndag og helligdager: døgnvakt. Hun jobber mye på systemnivå, men kjenner sykehjemmene godt og bistår i utfordrende saker eller ved korte fravær hos sykehjemslegene. Ellers er du velkommen til å ta kontakt pr tlf. Vi gleder oss så til å åpne dørene igjen, men mye må på plass for å sikre salongen for både dere og oss.

Nächster

Stange legesenter Arkiver

Stange legesenter

Nå må pasient­ene vente i bilene sine til leg­en ringer han eller henne opp. Kontakt resepsjon: Ved beskjeder og spørsmål. Kommunesentret er Stange sentrum der blant annet Stange legesenter er lokalisert. Kommunen har også sykehjemsoverlege i 100% stilling. Utover legekontorene har senteret et godt laboratorium og en velutrustet skiftestue hvor en kan gjøre de aller fleste mindre kirurgiske prosedyrer. Kommunen har i overkant av 20 000 innbyggere.

Nächster

Stange Legesenter

Stange legesenter

Legesentret er en del av Stange Helsesenter. Det er fordi pågangen er ekstremt stor. Først da kan de gå inn på legekontoret. Legene har tilsynsoppgaver på sykehjem, helsestasjoner, ungdomshelsestasjon og Ilseng fengsel. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk til en sentral reseptdatabase. For å reduserer faren for koronasmitte har Stange legesenter innført nye og strenge rutiner. Vi leger er har hell­er ikke direkte kontakt med hverandre — kun på telefon eller e-post.

Nächster

Tangen Legesenter Innlandet

Stange legesenter

Ved bytte av fastlege gjelder dette fra den 1 i hver mnd. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret. E-resept er innført i hele Norge. Stange har egen kommuneoverlege i 100% stilling. Hvis du trenger time en dag din lege ikke er tilgjengelig kan du ringe oss.

Nächster